Home » Noutati

Noutati

Revendicare imobiliara

Cod ECLI    ECLI:RO:JDIAS:2019:007.xxxxxx Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal-3171         Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A   JUDECĂTORIA IAȘI SECȚIA CIVILĂ   Ședința publică de la 08 Mai 2019 Completul constituit din: PREȘEDINTE A__ I____ Grefier C_____ A________   Sentința civilă  Nr. 5238/2019   […]

Pretentii Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX   R O M A N I A JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI  SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ NR. xxxxx ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 01.11.2012 INSTANTA CONSTITUITĂ DIN P_________: S______ N_______ GREFIER: G___ – P____ L_______   Pe rol este soluț ionarea cauzei civile de fata având ca obiect pretenții civile, privind pe reclamantul […]

Nulitate act juridicTribunalul Ilfov

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX R O M Â N I A   TRIBUNALUL I____ SECȚIA CIVILĂ   DECIZIE Nr. 2342/2015 Ședința publică de la 05 Octombrie 2015 Completul compus din: P_________ A___ M______ C______ Judecător G_______ N_______ Grefier M____ P______   Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniștii privind pe apelant __________________ și pe intimat _______________________ […]

Reziliere contract

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEȘTI JUDEȚUL BACĂU   Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX                                               evacuare Din 27.02.2012 S ENTINȚA CIVILĂ NR. 2643/2012 Ședința publică de la 02 octombrie 2012 Completul constituit din:     P_________ R_____-O___ R____ – C.8 Grefier M______ P_______   Pe rol rejudecarea cauzei civile  privind pe reclamanta U_______ A____________ T__________  A M___________ M_______ și pe pârâtul C______ […]

Contestatie la executare Judecatoria Galati

Dosar nr.  XXXXXXXXXXXX *   ROMÂNIA JUDECĂTORIA G_____ operator de date cu caracter personal nr. 8637 SECȚIA CIVILĂ SENTINTA CIVILA NR. 8655 ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 27.09.2013 P_________ – A___ M____ M____ GREFIER – G_______ M_____   Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea cauzei civile având ca obiect „ contestatie la executare ” formulata de […]

Revendicare imobiliara

Cod ECLI    ECLI:RO:JDIAS:2019:007.xxxxxx Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal-3171         Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A   JUDECĂTORIA IAȘI SECȚIA CIVILĂ   Ședința publică de la 08 Mai 2019 Completul constituit din: PREȘEDINTE A__ I____ Grefier C_____ A________   Sentința civilă  Nr. 5238/2019   […]

Granituire 2

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX   R O M Â N I A   JUDECĂTORIA B_______   Completul compus din Președinte – N______ M____ A____ Grefier – A_________ M______   Ședința   publică din data de 05.06.2015   Sentința civilă nr. 5790   Pe rol fiind soluționarea cauzei civile având ca obiect grănițuire, formulată de reclamanta _____________________  […]

Granituire

Cod ECLI    ECLI:RO:JDBZO:2016:001.xxxxxx ROMÂNIA AUTORITATEA  JUDEC ĂTOREASCĂ JUDECĂTORIA B_____, JUDEȚUL V_____ Operator de date cu caracter personal nr. 4120 Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX   Sentință Nr. 803 Ședința publică de la 14 Noiembrie 2016 Completul compus din: P_________ A________ O_______ F______ Grefier D_____ V________   Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanții T________ I__ și […]

Evacuare

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI    ECLI:RO:JDGHM:2016:004.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXX evacuare R O M Â N I A   JUDECĂTORIA GURA HUMORULUI . SENTINȚA CIVILĂ Nr. 633/2016 Ședința publică de la 28.06.2016 Completul compus din: PREȘEDINTE Ș____ A________ I_____ Grefier G_______ P_____   Pe rol pronunțarea cauzei Civil privind pe reclamant N______ I___ și pe […]

Actiune în declararea simulatiei

Cod ECLI    ECLI:RO:JDCLJ:2018:001.xxxxxx R O M Â N I A JUDEC Ă TORIA CLUJ-N_____ SEC Ț IA CIVIL Ă Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Operator de date cu caracter personal 3185 SENTIN Ț A CIVIL Ă NR.8227/2018 Ș edin ț a   public ă din data de 29.11.2018 INSTAN Ț A constituit ă din: P RE Ș […]

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?