Drept Comercial

Drept comercial

Cabinetul de avocat Dan Antohe din Galati va ofera  consultanta juridica in drept comercial:

 • toate tipurile de tranzactii comerciale
 • redactare/analize contracte de vânzare-cumparare, leasing, licente
 • constituire de societati
 • legislatia fiscala aplicabila societatilor comerciale
 • asistenta juridica în recuperarea creantelor:
 • notificari
 • procedura de conciliere prealabila
 • procedura somatiei la plata
 • proces comercial de pretentii/daune create
 • executare silita
 • executarea biletului la ordin si a CEC-ului
Drept comercial. Avocat Galati Dan Antohe
Drept comercial. Avocat Galati Dan Antohe

Alaturi de aceasta activitatile oferite de noi in dreptul comercial sunt:

 • asistenta juridica cu titlu permanent în legatura cu activitatile societatilor comerciale
 • asistenta la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale
 • asistenta completa la constituirea sau modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, coparticipatiuni, joint-venture
 • asistenta juridica în legatura cu fuziunea, dizolvarea, lichidarea sau falimentul societatilor comerciale
 • acordarea consultantei juridice în vederea adaptarii afacerii la normele si cerintele în schimbare ale legii, precum si la cerintele Uniunii Europene
 • formularea de opinii juridice în legatura cu incidenta legii române asupra procesului de încheiere si de executare a unor contracte comerciale internationale (de împrumut, de cesiune a drepturilor de proprietate asupra actiunilor sau partilor sociale ale unei societati comerciale din România, de constituire de garantii mobiliare sau imobiliare, de societate, altele)
 • actiuni referitoare la neglijenta comerciala
 • litigii contractuale

Dizolvari/Lichidari/Radieri – persoane juridice

Dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic
Dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai multi asociati, SA si SCA
Dizolvarea si lichidarea simultana a SNC, SCS, SRL si GIE
Dizolvarea voluntara si lichidarea SNC, SCS, SRL, SA si SCA cu numire de lichidator
Dizolvarea judiciara si lichidarea pentru nulitate sau prin decizia instantei
Dizolvarea si lichidarea urmare decesului
Radierea sucursalei

Înmatriculari persoane juridice

 • Societate în nume colectiv, societate în comandita simpla si societate cu raspundere limitata
 • Societate cu raspundere limitata debutant (SRL-D)
 • Grup de interes economic
 • Societate pe actiuni si societate în comandita pe actiuni
 • Societate si companie nationala
 • Societate europeana Holding
 • Societate europeana constituita prin fuziune
 • Regie autonoma
 • Organizatie cooperatista de credit
 • Societate cooperativa de gradul I si gradul II
 • Cooperativa agricola de gradul I si gradul II
 • Societate cooperativa europeana
 • Cooperativa europeana constituita prin fuziune
 • Societate europeana – filiala
 • Sucursala societate sau GIE cu sediul în România
 • Sucursala regie autonoma
 • Sucursala societate cooperativa
 • Sucursala a unei firme cu sediul în strainatate
 • Depunere prospect de emisiune de actiuni

Înmatriculari  persoane fizice

 • Profesii liberale și reglementate, care nu se înregistreaza în registrul comerțului
 • Activitați pentru care exista condiții speciale prealabile
 • Persoana fizica autorizata (PFA)
 • Întreprindere individuala (II)
 • Întreprindere familiala (IF)
Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?