Drept Contraventional

Drept contraventional

Cabinetul de avocat asigura consiliere in dreptul contencios administrativ. Asistenta si reprezentare în ceea ce priveste relaţia persoanelor fizice sau juridice cu organele administrative. Totodata oferim asistenta  în raport cu instituţii publice în probleme legate de emiterea actelor administrative sau activităţi de control.

Principalele activități desfășurate în  practica contencios administrativ vizează:

-analizarea actelor administrative şi consultanță in privinta  oportunitatii contestării  actelor administrative;

-asistarea si reprezentarea  în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative şi fiscale

-asistarea si reprezentarea în cadrul procedurilor contencioase în faţa instanţelor judecătoreşti

-asistarea si reprezentarea în invocarea şi soluţionarea excepţiilor de nelegalitate a actelor administrative precum şi în procesele privind suspendarea executării actelor administrative;

-consilierea,asistarea si reprezentarea  persoanelor fizice şi juridice în faţa autorităţilor publice;

-consilierea asistarea si reprezentarea  în  procedurile privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

-contestarea licitaţiilor şi  modalităţilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

-consilierea si reprezentarea  în scopul obţinerii autorizaţiilor de funcţionare sau de  construcţie, precum și posibilitatea contestarii acestora

Drept contraventional Contencios administrativ
Drept contraventional Contencios admiistrativ - biroul nostru de avocatura din Galati ofera servicii contencios administrativ.
Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?