Drept financiar-bancar

Drept financiar bancar

  • Consultanţă cu privire la impozitarea persoanelor fizice şi juridice, taxa pe valoarea adăugată, accize şi impozite locale
  • Asistenţă juridică în timpul controalelor efectuate de către autorităţile competente
  • Anulare acte administrative – fiscale emise de autorităţile de reglementare
  • Asistenţă în procedura prealabilă unui litigiu bancar
  • Demarare şi reprezentare în litigii având ca obiect anularea clauzelor abuzive din contractele bancare
  • Asistenţă în procedura de refinanţare a creditelor bancare
Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?