Dreptul Familiei

Dreptul familiei

Cabinetul de avocat din Galati asigura servicii de consultanta specializata in dreptul familiei.  Asistenta si reprezentare in instanta pentru toate tipurile de cazuri de dreptul familiei, inclusiv divort, exercitarea autoritatii parintesti, partaj judiciar si cazuri internationale – precum divortul international.

Domeniile noastre de expertiza sunt:

 • Divort
 • Partajul bunurilor comune
 • Custodia Copiilor
 • Cazuri Internationale
 • Modificarea Custodiei
 • Conflicte de paternitate
Dreptul Familiei. Avocat dreptul familiei Galati.
Dreptul Familiei. Avocat dreptul familiei Galati.

Avocat specializat in dreptul familiei

Asiguram consultanta ,redactarea si sustinerea in instanta  pentru urmatoarele tipuri de actiuni:

 • acțiune pentru restituirea darurilor primite în cazul ruperii logodnei
 • acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul ruperii logodnei în mod abuziv
 • acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul determinării, în mod culpabil, a ruperii logodnei
 • cerere pentru autorizarea căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani
 • acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei
 • acțiune în declararea nulității relative a căsătoriei
 • acțiune pentru limitarea puterilor unuia dintre soți, în cazul încheierii de către acesta a unor acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei
 • acțiune pentru atribuirea provizorie a beneficiului folosinței locuinței familiei (ordonanță președințială)
 • acțiune privind partajarea bunurilor comune
 • acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj
 • acțiune de divorț prin acordul soților
 • acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
 • acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
 • acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
 • acțiune în modificarea prestației compensatorii acordate soțului nevinovat pentru desfacerea căsătoriei
 • acțiune pentru încuviințarea legăturilor personale cu minorul
 • acțiune în contestarea recunoașterii de paternitate
 • acțiune în stabilirea filiației copilului față de mamă
 • acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei
 • acțiune în tagada paternității
 • acțiune în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie
 • acțiune privind încuviințarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatălui
 • cerere de deschidere a procedurii adopției interne
 • cerere de încredințare în vederea adopției
 • cerere de încuviințare a adopției interne
 • cerere de încuviințare a adopției internaționale
 • acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției
 • acțiune privind înapoierea copilului minor de la alte persoane
 • acțiune pentru schimbarea locuinței minorului, în lipsa acordului celuilalt părinte
 • acțiune pentru stabilirea modalității de exercitare a autorității părintești și a locuinței copilului din afara căsătoriei sau (după caz) pentru modificarea acestor aspecte
 • acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere (copil minor)
 • acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere (copil major, aflat în continuarea studiilor, dar numai până cel mai târziu la împlinirea vârstei de 26 de ani)
 • acțiune pentru stabilirea obligației legale de intreținere (drept comun)
 • acțiune pentru majorarea prestației periodice stabilite în temeiul obligației legale de întreținere (majorarea pensiei de întreținere)
 • acțiune pentru sistarea/reducerea prestației periodice stabilite în temeiul obligației legale de întreținere (sistarea/reducerea pensiei de întreținere)
 • acțiune privind restituirea întreținerii nedatorate
 • cerere pentru recunoașterea capacității de exercițiu anticipată (emanciparea minorului care a împlinit 16 ani)
 • acțiune pentru încetarea măsurii de protecție specială a plasamentului copilului, instituită în baza legii nr.272/2004, și reintegrarea minorului în familie
 • acțiune pentru stabilirea obligației de întreținere între foștii soți
 • cerere de obligare la consiliere psihologică a minorului
 • cerere de aplicare a penalităţilor
 • cerere suplinire acord parental
 • erere suplinire acord parental (ordonanţă preşedinţială)
 • cerere instituire tutelă minor
 • acţiune privind decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
 • acţiune privind redarea exerciţiul drepturilor părinteşti
 • acţiune privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minorul ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?