Dreptul Muncii

Dreptul muncii

Cabinetul de avocat din Galati Dan Antohe gestionează proiecte din dreptul muncii acoperind toate etapele unei relații de muncă, de la ȋnceputul la finalul acesteia. Oferim expertiza atȃt ȋn rezolvarea problemelor cotidiene, cȃt și ȋn chestiuni complexe și ȋn litigii de muncă.

Avocații si specialistii nostri oferă asistență și angajaților și angajatorilor, propunȃndu-le cele mai bune soluții la problemele lor, astfel ȋncȃt să fie protejați de eventualele riscuri ce pot apărea.

Principalele aspecte din dreptul muncii de care ne ocupăm includ:

 • contracte de muncă și ȋncetarea lor
 • transferul de angajați
 • concedieri și discriminare
 • restructurări și reorganizări
 • securitate socială
 • asistență ȋn probleme generale de dreptul muncii
 • litigii de muncă

Cabinetul de avocat din Galati asigura redactarea si sustinerea in instanta  a urmatoarelor tipuri de actiuni:

 • Contestaţie împotriva deciziei de concediere
 • Contestaţie împotriva deciziei de sancţionare disciplinară
 • Acţiune în pretenţii formulată de salariat împotriva angajatorului
 • Acţiune în pretenţii formulată de angajator împotriva salariatului
 • Cerere de acordare a personalităţii juridice –organizaţie sindicală
 • Cerere de acordare a personalităţii juridice –organizaţie patronală
 • Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii sindicale
 • Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale
 • Acţiune pentru încetarea grevei ca nelegală
 • Acțiune în obligarea angajatorului la plata salariilor precum și a daunelor interese pentru neplata acestor drepturi.
 • Acțiune în obligarea angajatorului la plata contravalorii orelor suplimentare.
 • Acțiune în obligarea angajatorului la compensarea în bani a concediului neefectuat
 • Acțiune în obligarea angajatorului la emiterea unei adeverințe care să ateste calitatea de salariat pentru o perioadă determinată de timp și veniturile realizate
 • Acțiune în anularea parțială a deciziei de sancționare. înlocuirea sancțiunii disciplinare.
 • Acțiune în constatarea nulității deciziei de concediere
 • Acțiune în constatarea nulității actului adițional la contractul individual de muncă
 • Contestație împotriva actului adițional la contractul individual de muncă
 • Acțiune în anularea deciziei de modificare a contractului individual de muncă
 • Contestație împotriva deciziei de modificare a contractului individual de muncă
 • Acţiune privind obligarea salariatului la restituirea sumelor nedatorate
 • Acţiune în constatarea nulității contractului individual de muncă formulată de angajator

Cabinetul de avocat din Galati este specializat și oferă servicii juridice complete în domeniul relaţiilor de muncă atât salariaţilor, societăţilor angajatoare, organizaţiilor sindicale, cât și funcţionarilor publici şi persoanelor pensionate.

Dreptul muncii – Pensii

 • Consultanta ,asistenta si reprezentare juridica in contestarea deciziilor de pensionare
 • Consultanta,asistenta si reprezentare juridica in valorificarea perioadelor de cotizare evidentiate in cartile de munca sau adeverintele emise de catre angajatori
 • Contestarea deciziilor de recalculare a pensiei
 • Contestarea deciziilor de impunere si recuperarea sumelor retinute illegal de Casele de Pensii
 • Contestarea deciziilor de pensionare anticipate,a deciziilor de pensie de urmas sau a deciziilor de pensionare ca urmare a gradelor de invaliditate

Dreptul muncii – Contracte individuale de munca

 • Negocierea si incheierea contractelor individuale de munca
 • Redactarea de contracte de munca in functie de obiectul de activitate al societatilor angajatoare
 • Intocmirea clauzelor de munca specifice-detasare,delegare,mobilitate,fidelitate,concurenta,formare profesionala,on-call,job-sharing, telemunca
 • Modificarea si adaptarea contractelor individuale de munca
 • Incetarea contractelor individuale de munca
 • Angajarea raspunderii patrimoniale a salariatilor pentru pagubele produse societatilor angajatoare
 • Angajarea raspunderii patrimoniale a societatilor angajatoare pentru prejudiciile morale sau materiale suferite de salariati ,precum si ca urmare a accidentelor de munca suferite
 • Asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor specializate in conflicte de munca si asigurari sociale

Dreptul muncii – Contencios administrativ /Contraventii

 • Plangeri prealabile si contestari ale deciziilor actelor administrative emise de autoritati
 • Contestarea sanctiunilor contraventionale ,administrative sau /si penale aplicate de
Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?