Modificări fundamentale privind regimul persoanelor fizice autorizate (pfa) și a întreprinderilor individuale (ii)

Miercuri, 19 octombrie, a apărut în Monitorul Oficial legea care schimbă fundamental modul de funcționare și înregistrare a persoanelor fizice care desfășoară activități economice. Legea introduce un număr maxim de salariați pe care îl poate avea o astfel de entitate. Ceea ce este foarte important, este faptul că legea nu are efect asupra profesiilor independente reglementate de legi speciale.

În esență, persoanele fizice pot desfașura activitățile economice după cum urmează:

– individual și independent, ca persoane fizice autorizate;

– ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;

– ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice?

– să aibă capacitate deplină de exercițiu, cu excepția membrilor întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani;

– să nu fi săvârsit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiar-fiscală;

– să aiba un sediu profesional declarat;

– să declare pe propria raspundere că îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și al protecției muncii, potrivit HotNews.

PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN și poate avea maxim 3 angajați iar întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN și poate angaja cel mult 8 salariați.

Legea aduce unele modificari și la nivel de doctrină, prin reformularea definițiilor unor termeni, astfel:

– activitate economică – activitate cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii;

– întreprindere economică – activitatea economică desfășurată în mod organizat, permanent și sistematic, combinând resurse financiare, forță de muncă, materii prime, mijloace logistice și informație, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;

– întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;

– persoană fizică autorizată – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;

– patrimoniul de afectațiune – masa patrimonială în cadrul patrimoniului întreprinzătorului, reprezentând totalitatea drepturilor și obligațiilor afectate, prin declarație scrisă ori, după caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act adițional la acesta, exercitării unei activități economice;

– sediul profesional – sediul principal/locația declarată la registrul comerțului, în vederea înregistrării și autorizării funcționării persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau familiale, reprezentând elementul de identificare al acesteia în raporturile juridice la care participă.

Legea prevede și o serie de facilități aplicabile studenților care vor să desfășoare activități ca PFA or II în sensul scutirii de la plata taxelor pentru operațiunile de înregistrare și autorizare precum și a tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului. În acest sens, studentul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să urmeze cursurile unei instituții de învatamant superior acreditate în România;

– să fie cel puțin în anul II de studiu și să fi promovat, integral, la data solicitării, toate cerințele programei de învățământ prevăzute de senatul instituției;

– nu a împlinit vârsta de 30 de ani.

Această lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a acestei legi, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de activități incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus modifică mențiunile din registrul comerțului referitoare la obiectul de activitate, proces ce se realizează, pe baza unei cereri, de oficiul registrului comerțului, cu titlu gratuit.

Miercuri, 19 octombrie, a apărut în Monitorul Oficial legea care schimbă fundamental modul de funcționare și înregistrare a persoanelor fizice care desfășoară activități economice. Legea introduce un număr maxim de salariați pe care îl poate avea o astfel de entitate. Ceea ce este foarte important, este faptul că legea nu are efect asupra profesiilor independente […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?