Revendicare imobiliara

Cod ECLI    ECLI:RO:JDIAS:2019:007.xxxxxx

Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal-3171        

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

 

JUDECĂTORIA IAȘI

SECȚIA CIVILĂ

 

Ședința publică de la 08 Mai 2019

Completul constituit din:

PREȘEDINTE A__ I____

Grefier C_____ A________

 

Sentința civilă  Nr. 5238/2019

 

Pe rol se află judecarea cauzei Civil privi nd pe reclamant ________________ și pe pârât __________________________________ J_______ M_________ REORGANIZARE LICHIDARE I___ S___  ȘI L_________ J_______  K___ R____________ S___, pârât K___ R____________ S___, intervenient _____________________________ , având ca obiect revendicare imobiliară granituire; obligația de a face.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 03.04.2017, susținerile părților  fiind consemnate în încheierea de ședință din acea zi, care face parte  integrantă din prezenta, când instanța, din lipsă de timp  pentru deliberare, a amânat pronunțarea pentru 17.04.2019, când instanța, din lipsă de timp  pentru deliberare, a amânat pronunțarea  pentru data de 24.04.2019, când instanța, din lipsă de timp  pentru deliberare, a amânat pronunțarea  pentru astăzi, când:

 

INSTANȚA,

 

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei I___ sub nr. XXXXXXXXXXXXXX reclamanta ________________   a solicitat in contradictoriu cu parata _________________ obligarea acesteia sa ii lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 159,78 mp, identificata in ________________), sector cadastral nr. 10,  situata in I___, ___________________, granituirea proprietatilor si obligarea paratei la mutarea liniei de hotar si la mutarea gardului edificat existent ________________________________ acesteia si obligarea paratei la efectuarea demersurilor  pentru modificarea documentelor cadastrale, cu cheltuieli de judecata.

In drept, au fost invocate disp. art. 480-483, art. 584 si urm din vechiul C.civ.

In sustinerea cererii au fost depuse la dosarul cauzei inscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru.

Parata a formulat intampinare prin care a a aratat faptul ca nu are vreo culpa in ceea ce priveste ocuparea unui teren fara acte si edificarea imprejmuirilor, motiv pentru care nu poate fi obligata pe cheltuiala sa sa mute gardul edificat existent _________________________ la modificarea documentatiei gadastrale.

In drept, au fost invocate disp. art. 205 C.pr.civ.

La termenul de judecata din data de 18.01.2017 ____________________________ a depus la dosarul cauzei cerere de interventie in interes alaturat paratei prin care a invocat exceptia lipsei coparticiparii procesuale, iar pe fond, a solicitat respingerea cererii formulate de reclamanta.

In sedinta publica din data de 17.05.2017, instanta a admis in principiu cererea de interventie in interes alaturat paratei formulata de ____________________________.

In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri si proba cu expertiza tehnica judiciara.

La data de 18.02.2019, reclamanta ________________ a depus prin serviciul de registratura al instantei o tranzactie extrajudiciara autentificata sub nr. 40/09.01.2019 la BNP P____ P_________ T_____ prin care a declarat faptul ca renunta la judecata si la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire.

De asemenea, referitor la capatul de cerere privind obligarea paratei la efectuarea demersurilor pentru modificarea documentelor cadastrale, reclamanta a aratat faptul ca solicita respingerea acestuia ca fiind ramas fara obiect, avand in vedere schimbarea situatiei cadastrale din momentul introducerii cererii de chemare in judecata si pana la momentul semnarii tranzactiei.

La data de 14.03.2019, parata _________________ a depus prin serviciul de registratura al instantei precizari prin care a aratat faptul ca este de acord cu renuntarea la drept si renuntarea la judecata in ceea ce priveste ca petele unu si doi din cererea de chemare in judecata precum si cu respingerea capatului trei de cerere referitor la documentatia cadastrala, ca fiind ramas fara obiect.

Analizând actele și lucrările dosarului instanta reține că, în speță, reclamanta a ara tat faptul ca, intelege sa renunte atat la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire cat si la judecata acestor capete de cerere.

Unul dintre principiile de bază care guvernează desfășurarea procesului civil este acela al disponibilității. Potrivit acestui principiu partea reclamantă are dreptul ca după investirea instanței, să renunțe la judecată sau la insusi dreptul pretins.

Potrivit disp. art. 408 al. 1 si 2 C.pr.civ., reclamantul poate, in tot cursu l procesului, sa renunte la insusi dreptul pretins, daca poate dispune de acesta, fara a fi necesar acordul paratului.

In caz de renuntare la dreptul pretins, instanta pronunta o hotarare prin care va respinge cererea in fond, dispunand si asupra cheltuielilor de judecata.

Prin urmare, fata de aceste prevederi legale si de tranzactia extrajudiciara autentificata sub nr. 40/09.01.2019 la BNP P____ P_________ T_____, depusa la dosarul cauzei, instanta, in temeiul art. 408 C.pr.civ.,  va lua act de renuntarea reclamantei la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire si va respinge in fond capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire formulate de reclamanta ________________ in contradictoriu cu parata ___________________________________> Referitor la capatul de cerere privind obligarea paratei la efectuarea demersurilor pentru modificarea documentelor cadastrale, instanta il va respinge ca fiind ramas fara obiect, avand in vedere schimbarea situatiei cadastrale intervenita dupa introducerea cererii de chemare in judecata.

De asemenea, avand in vedere solutia data in cauza, instanta va admite cererea de interventie in interes alaturat paratei formulata de ____________________________.

In temeiul disp. art. 453 C.pr.civ., instanta va lua act ca parata si intervenienta nu solicita cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

In temeiul art.408 C.pr.civ, ia act de renuntarea reclamantei ________________ , J XXXXXXXXXXXX cu sediul procedural ales la cab. av. D____ C_____ din Iași ______________________. 15, etaj 9, _________________ la dreptul pretins pentru capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire.

Respinge in fond capetele de cerere avand ca obiect revendicare imobiliara si granituire formulate de reclamanta ________________ in contradictoriu cu parata _________________. – J XXXXXXXXXXX,  cu sediul în I___, ______________________, J____ IAȘI și  în București, ___________________________, 69-71, parter, camera 25, sector 1

Respinge cere rea reclamantei privind obligarea paratei la efectuarea demersurilor pentru modificarea documentelor cadastrale, ca fiind ramasa fara obiect.

Admite cererea de interventie in interes alaturat paratei formulata de intervenienta ____________________________ ., J XXXXXXXXXXXX, CU SEDIUL PROCEDURAL ALES LA CABINET AVOCAT D______ A___ – SITUAT IN I___, __________________, ______________., ET.3. XXXXXXXXXX. I___, J____ IAȘI

Ia act ca parata si intervenienta nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs in termen de 30 zile de la comunicare, calea de atac urmand a fi depusa la Judecatoria I___.

Pronuntata in sedinta publica azi, 08.05.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

 

Președinte, Grefier,

   I____ A__ A________ C_____

 

Red.  / tehnored. I.A../ C.A. / 6 ex / 18.07.2019

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Cod ECLI    ECLI:RO:JDIAS:2019:007.xxxxxx Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal-3171         Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A   JUDECĂTORIA IAȘI SECȚIA CIVILĂ   Ședința publică de la 08 Mai 2019 Completul constituit din: PREȘEDINTE A__ I____ Grefier C_____ A________   Sentința civilă  Nr. 5238/2019   […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?