Reziliere contract

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEȘTI

JUDEȚUL BACĂU

 

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX                                               evacuare

Din 27.02.2012

S ENTINȚA CIVILĂ NR. 2643/2012

Ședința publică de la 02 octombrie 2012

Completul constituit din:

    P_________ R_____-O___ R____ – C.8

Grefier M______ P_______

 

Pe rol rejudecarea cauzei civile  privind pe reclamanta U_______ A____________ T__________  A M___________ M_______ și pe pârâtul C______ V_____, având ca obiect evacuare reziliere contract.

    La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă consilier juridic P________ F_________ cu delegație la dosarul cauzei reprezentând reclamanta, pârâtul personal.

         Procedura legal îndeplinită.

        S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care se identifică pârâtul C______ V_____ prin  carte provizorie de identitate  nr. xxxxxx.

Reprezentantul reclamantei arată că nu are cereri de formulat.

Pârâtul arată că situația materială precară, faptul că nu obține venituri și că are în îngrijire doi copii minori nu i-au permis să achite chiria restantă, pe care o poate achita  doar în termen de un an de zile, eșalonat , încearcă să-și găsească un loc de muncă și își ia angajamentul că va plăti.

Consilier juridic P________ Fl. a rată că de la data introducerii acțiunii și până în pre zent pârâtul nu a achitat nicio sumă de bani în contul debitului , deși și-a mai asumat odată răspunderea că va plăti. Solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat și nici probe de administrat instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond.

Consilier juridic P________ F_________, solicită admiterea cererii de evacuare, pârâtul nu deține un titlu locativ valabil.

Pârâtul solicită respingerea acțiunii de evacuare, pentru că nu are resursele necesare achitării debitului.

Dezbaterile fiind declarate închise, cauza a rămas în pronunțare.

 

INSTANȚA

 

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr.1013 din 23.03.2011 a fost admisă în parte acțiunea formulată de reclamanta U_______ A____________ T__________  A M___________ M_______ în contradictoriu cu pârâtul C______ V_____,  cu domiciliul in  mun. Moinești, ______________________. E1, _________________.A fost obligat pârâtul la plata sumei de 1949,24 lei reprezentând chirie restantă și penalități de întârziere, s-a dispus rezilierea contractului de închiriere nr. 294/2010 încheiat între Unitatatea A____________ T__________-Municipiul Moinești și pârâtul C______ V_____ și s-a respins cererea de evacuare a pârâtului și a membrilor de familie care locuiesc împreună cu acesta  ca fiind prematur introdusă.

Prin decizia civilă nr.232 din 5.09.2011 s-a admis apelul formulat de apelanta-reclamantă împotriva sentinței civile nr. 1013 din 23.03.2011 a Judecătoriei Moinești, a fost respinsă excepția prematurității cererii de evacuare, a fost desființată în parte sentința instanței de fond și a fost trimisă cauza spre rejudecare Judecătoriei Moinești pentru soluționarea pe fond a căpătului de cerere  având ca obiect evacuare.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Moinești la data de 27.02.2012.

Analizând cererea de evacuare a pârâtului și a membrilor de familie care locuiesc împreună cu acesta din apartamentul situat în Moinești, ______________________. E 1, ________________, instanța reține următoarele:

La data de 8.11.2010 între Primăria mun. Moinești și pârâtul C______ V_____ a fost încheiat contractul de închiriere nr. 294 având ca obiect închirierea apartamentului situat în  Moinești,  __________________________. E1, _________________.

        Termenul de închiriere a fost stabilit la 5 ani, cu începere de la data de 8.11.2010 până la data de 8.11.2015.

Prin sentința civilă nr. 1013 din 23.03.2011 a Judecătoriei Moinești a fost admisă, irevocabil, cererea reclamantei UAT-Mun.Moinești de reziliere a contractului de închiriere nr. 294 din 8.11.2010.

Ca efect al rezilierii contractului, instanța constată că pârâtul nu mai este în posesia unui titlu locativ care să-i permită ocuparea apartamentului din Moinești, ______________________. E1, _________________, astfel încât instanța va admite și cererea reclamantei de evacuare a pârâților din acest apartament ceilalți membri ai familiei care locuiesc împreună cu pârâtul având calitatea de persoane tolerate care nu se pot prevala de un titlu care să le confere dreptul de a rămâne în continuare în acest apartament, hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului fiind de drept opozabilă și persoanelor care locuiesc împreună cu chiriașul și care au calitatea de tolerați.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

 

Admite cererea având ca obiect evacuare formulată de reclamanta U_______ A____________ t__________ a M___________ Moinești prin Primar în contradictoriu cu pârâtul C______ V_____, domiciliat în Moinești, ______________________. E1, _________________.

Dispune evacuarea pârâtului si a celorlalte persoane care locuiesc împreună cu acesta din imobilul situat în Moinești, _____________________. E1, ____________________.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 2.10.2012.

P_________,                                                                       Grefier,

R_____ O___ R____                                                     M______ P_______

 

Red./tehnored./jud.ROR/ 19.10.2012

MP/ 19.10.2012

Ex 4 ./_______________.2012

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEȘTI JUDEȚUL BACĂU   Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX                                               evacuare Din 27.02.2012 S ENTINȚA CIVILĂ NR. 2643/2012 Ședința publică de la 02 octombrie 2012 Completul constituit din:     P_________ R_____-O___ R____ – C.8 Grefier M______ P_______   Pe rol rejudecarea cauzei civile  privind pe reclamanta U_______ A____________ T__________  A M___________ M_______ și pe pârâtul C______ […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dan Antohe Avocat

Aveti o intrebare?